Technikum rolnicze zdobywa doświadczenia hodowlane Drukuj
Wpisany przez Irena Różańska   
wtorek, 09 czerwca 2015 10:04
Po raz kolejny w ramach wyjazdów zawodoznawczych uczniowie technikum rolniczego mieli możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia pracowników Poznańskiej Hodowli Roślin Tulce. Tym razem odwiedziliśmy oddział Wiatrowo. Pracownicy PHR przekazywali uczniom bogate tradycje w dziedzinie hodowli i nasiennictwa roślin rolniczych.
Kadra Poznańskiej Hodowli Roślin w Tulcach zapoznała uczniów z nowoczesnym laboratorium in vitro oraz kolejnymi pracami hodowlanymi zmierzającymi do wyhodowania nowej odmiany pszenicy. Dzięki posiadanej wiedzy i praktyce hodowców PHR uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zorganizowanych zajęciach na wysokim poziomie.
Uczniowie byli podzieleni na trzy grupy i przydzieleni do konkretnych zadań:
Szklarnia (Asystent ds. Hodowli Pani Daria Świerblewska)
- Prezentacja szklarni (system nawadniania szklarni wraz ze stołami zalewowymi; system zamgławiania wysokociśnieniowego; system sterowania klimatem; system automatyki szklarni)
- Krzyżowanie roślin w szklarni (kastrowanie, zapylanie, podawanie hormonów roślinnych; izolowanie roślin)
- Praktyczne zajęcia (kastrowanie i zapylanie)
Laboratorium (Asystent ds. Hodowli Pan Tomasz Szymański)
- Prezentacja laboratorium (pokoje wyszczepień, pokoje hodowlane, pokój jarowizacji, laboratorium, stacja uzdatniania wody-układ odwróconej osmozy)
- Praktyczne zajęcia (łuskanie zalążni; przygotowanie pożywki, ustalenie pH)
Poletka doświadczalne (Kierownik SHR Wiatrowo Pan Marek Zając)
- Lustracja poletek doświadczalnych (jęczmień ozimy, żyto ozime, rzepak ozimy oraz strączkowe)
- Prezentacja maszyn hodowlanych.
Wyjazd zawodoznawczy do PHR Tulce oddział Wiatrowo wzbogacił więdzę rolniczą uczniów, którą wykorzystają w dalszej nauce oraz praktyce w gospodarstwach rolnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego